Caspian Analys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startsida    Kartor                                          

Landinfo avseende olja- och gas

- sidan uppdateras under maj

TURKMENISTAN

 

Olja

Reserver                                          600 miljoner fat                              

Uppskattade reserver                    1,7 miljarder fat

Produktion                                      192 000 fat/dagligen vilket motsvarar 7 miljoner ton år.   

                                                          Aver  öka  produktionen under 2007 till 78 miljoner ton fat/dag, vilket ger

                                                          10,4 miljoner ton året.

Konsumtion                                    110 000 fat/dagligen vilket motsvarar 4 miljoner ton år

Raffinaderier                                   Chardzhou i nordöstra delen och Türkmenbashi i väster

Raffinaderikapacitet                      240 000 fat/dagligen(men har endast uppnått 140 000 fat/dagligen, vilket är 

                                                         ca 5 miljoner ton årligen. Dragon Oil bygger f.n. ett raffinaderi och är därmed 

                                                         det första utländska bolaget som äger ett raffinaderi i landet.                    

Statsägda bolag                             Turkmenneft

Internationell närvaro                    Cirka 60 företag är verksamma i landet där bl.a. Dragon Oil (Irland & Saudiarabien), Burren Energy  (UK), Petronas (Malaysia), Maersk (DK), Maytro (Spanien), National Petroleum Corporation (Kina), Calyk Enerji Sanayi ve Ticaret (Turkiet), Velver (UK) och Petro Gaz (Ukraina).

 

                                                          Under mars 2007 har flera företag utökat sitt PCA avtal och har påbörjat prospektering till havs (offshore) i den turkmenska delen av Kaspiska havet. Bl.a. Dragon Oil, Burren Energy och Petronas.

 

Export                                               60 000 fat/dagligen (ca 2,2 miljoner ton år) avser år 2020 nå 50 miljoner ton.

Import                                              20 000 fat/dagligen (ca 7,3 miljoner ton år) år 2005                                                                                      

Pipelines                                          Inga för export. Förslag på pipelines finns, bl.a.    till Iran och Pakistan

Hamnar                                            Türkmenbashi vid Kaspiska havet.                         

 

Investeringar                                  Turkmenistan har inte satsat på oljeutvinning/produktion varför landet inom ett årtionde bli en betydligt exportnation. Har satt som mål att producera 2 miljoner fat/dagligen år 2020

 

Gas                                                          

Reserver                                          2,9 tcm (triljoner kubikmeter)

Uppskattade reserver                    7 tcm, utöver vad som redan är kända.                                             

Produktion                                      60 bcm. Avser öka till 80 bcm under 2007. På grund av exportåtagande måste produktionen öka till 100 bcm med år 2009 för att klar leveranserna. (50 bcm Ryssland, 8 bcm Iran, 30 bcm Kina)                                                            

Konsumtion                                    15 bcm/år

Statsägda bolag                             Turkmengaz, Turkmenneftegaz

Export                                               50 bcm till Ryssland årligen till 2009 och därefter 80 bcm 2010. Turkmenistan exporterar 5-8 bcm årligen till Iran.

Import                                              -

 

Pipelines                                          - Kupezhe – Kurt Kui pipeline till Iran klar 1997

                                                          - Central Asia Center Pipeline (CAC) som består av fyra parallella ledningar  

                                                             som har en gemensam kapacitet på 45 bcm/år från Turkmenistan till

                                                             Uzbekistan. Kapaciteten blir högre i Ryssland där ledningarna kan ta                                                              70 bcm/år.

                                                          -  Kom överens med Ryssland och Kazakstan i maj 2007 om att gemensamt

                                                             anlägga en gasledning ”Prikaspiisky Gas Pipeline” som skall gå parallellt

                                                             med en tidigare gasledning längs Kaspiska havets kust. Prikaspiisky är

                                                             tänkt att förse den europeiska marknaden med gas. Ledningen skall ta 10

                                                             bcm/år.

                                                          -  Trans Asia Gas Pipeline, TAGP: Turkmenistan - Kina. Ledningen mellan 

                                                              länderna har påbörjats. Ledningen skall ta 30 bcm/år och skall passera  

                                                             genom Uzbekistan och Kazakstan. Kina har även gjort upp med

                                                             Uzbekistan coh Kazakstan om gasledningar vilket sannolikt kommer att

                                                             kopplat på och samtidigt bidra med gas till Kina.

                                                                                        

Investeringar                                  Investerar i LNG-tekniken och vill utöka hamnens kapacitet. Turkmenistan avser att öka kapaciteten i de pipelines som ligger på deras territorium, men det bygger på att Uzbekistan gör det samma, annars får det ingen effekt på exportkapaciteten. På grund av regimens åtagande till Ryssland måste CAC-ledningarna utökas med 60 bcm/år vilket kräver enorma investeringar. Turkmenistan avser producera 120-130 bcm/år 2020.

 

Tvist                                                 Ligger i tvist med Azerbajdzjan om två fyndigheter i Kaspiska havet: Fyndigheterna ”Kapaz” och ”Sedar” som uppges innehålla 450 miljoner ton olja och 32 bcm gas.

 

 

AZERBAJDZJAN

 

Olja                                    

Reserver                                          7 miljarder fat

Uppskattade reserver                    7-13 miljarder fat. SOCAR uppger 18 miljarder fat

Produktion                                      580 000 fat/dagligen, motsvarar ca 29 miljoner ton år

Konsumtion                                    132 000 fat/dagligen, motsvarar ca 6,6 miljoner ton år

Raffinaderier                                   Azneftyag och Azneftyanajag,

Raffinaderikapacitet                       400 000 fat/dagligen (20 miljoner ton/år)

Export                                               470 000 fat/dagligen 2006 (23,5 miljoner ton år) och beräknas nå 1,1 miljoner

                                                          fat/dagligen 2008.

Import                                              -

Statliga bolag                                  SOCOR

Statligt delägande                          AIOC, Azerbaijan International Operating Company.Delägare är BP, Chevron, SOCAR, Inpex, Statoil, ExxonMobile, TPAO, Devon Energy, Itochu och Delta/Hess.

Internationell närvaro                    Staten har tecknat 20 stora fältkontrakt med 20 företag från 15 länder

Pipelines                                          - BTC (Baku-Tblisi-Ceyhan) med kapacitet på 1 miljon fat/dagligen,

                                                          - Western Early Oil (Baku-Supsa) med kapacitet på 155 00 fat/dagligen,

                                                          - Northern Early Oil (Baku-Novorossiysk) med kapacitet på 95 000 fat/dagligen.

                                                          - Järnväg Baku-Batumi 120 000 fat/dagligen

Hamnar                                            Baku

Investeringar                                  Vill uppnå en produktion på 800 000 fat/dagligen 2007(40 miljoner ton) och en

                                                          miljon fat dagligen år 2010

Oljefält                                             Azeri-Chirag-Guneshli fälten vilket uppskattas kan ge 5,4 miljarder fat.

 

Gas

Reserver                                          1,4  triljoner kubik meter (tcm)

Uppskattade reserver                    4 tcm

Produktion                                      6 bcm, men har som mål att nå 8 bcm under 2007 och sedan öka till 30 bcm

                                                          2012

Konsumtion                                    10 bcm

Export                                               Avser exportera gas under år 2007 genom BTE

Import                                              Har fram till januari 2007 importerat ca 3 bcm/år från Ryssland. Efter att Ryssland dragit ner exporten till 1,5 bcm importerar Azerbajdzjan 1,7 bcm under 2007 av Iran

Statliga bolag                                 SOCAR, Azneft

Internationell närvaro                   AIOC, Shah Deniz Consortium (BP, Statoil, SOCAR, LukAgip, NICO,

                                                          TotalFinaElf, TPAO)

Pipelines                                          - BTE (Baku-Tblisi-Ezerum): Kapacitet 6,6 bcm/år

                                                          - Makhat – North Caucasus Gaspipeline, tar gas från Kazakstan via Ryssland till

                                                            Baku. Pipelinen har kapacitet på 31 bcm/år

- Buku-Astara Pipeline (till Iran). Väntas importera gas från Iran för att kompensera bortfallet från Ryssland.

Investeringar                                  Mer fokusering på gasproduktion är att vänta.

Gasfält                                             Shah Deniz: Ett av världens största gasfält. Produktion skall startas under 2007

                                   och kan producera 10 bcm under 2009. Betydligt mer efter andra fasen år 2015

 

 

 

 

 

KAZAKSTAN

 

Olja                                                                               

Reserver                                          35 miljarder fat

Uppskattade reserver                    100 – 100 miljarder fat

Produktion                                      1,3 miljoner fat/dagligen (ca 60 miljoner ton/år) och vill uppnå  3 miljoner

                                                          fat/dagligen 2015 (ca 150-160 miljoner ton)

 

Konsumtion                                    220 000 fat/dagligen

Raffinaderier                                   Pavlodar, Shumkent, Atyrau

Raffinaderikapacitet                       Som tillsammans ger 345 000 fat/dagligen(ca 18,5 miljoner ton/år). Har planer

                                                          på att bygga raffinaderi i Batumi i Georgien och intill Yuzhniy-terminalen i

                                                          Ukraina för 3 miljoner ton/år.

 

Export                                               57 miljoner ton råolja (43 miljoner ton av exporten går via pipelines över Ryssland) 10 miljoner ton, går med tankfartyg till Baku, Neka (Iran) och Makhachkala i Ryssland (Dagestan). Har ”swap avtal” med Iran.

Import                                              -

Statliga bolag                                  Kazmunaigaz

Internationell närvaro                    TCO (Tengizchevroil) vilka består av ChevronTexaco, ExxonMobile,

                                                          Kazmunaigaz, LukArco.Karachaganak Petroleum vilka består av Eni, Chevron,

                                                          Lukoil

 

Pipelines                                          - CPC-oljeledning, med kapacitet på 560 000 fat/dagligen

                                                          - Atyran – Samara oljepipeline, med kapacitet på 600 000 fat/dagligen

                                                          - Atasu – Alashankan oljeledning med kapacitet på 200 000 fat/dagligen

Hamnar                                            Aktau

Investeringar                                  Kazakstan avser göra mycket stora investeringar i gasindustrin för att höja

                                                          produktionen. De vill även utveckla LNG-tekniken

 

 

Oljefält                                             Tengiz producerade 13 miljoner ton 2005 (sjätte störst i världen) och Kazakstan

                                                          planerar produktionen till 25 miljoner ton årligen om ett par år. Fältet uppges

                                                          innehålla 10 miljarder fat. PSA-avtal har TCO.

 

                                                          Kashagan största oljefältet utanför Mellanöstern och femte största i världen

                                                          och beräknas ha 9-13 miljarder fat olja. Väntas producera 260 000 fat/dagligen

                                                          2009 och 1,2 miljoner fat/dagligen 2010

 

                                                          Kurmangazy: Uppskattas ha 2,2 – 2,8 miljarder fat. Produktion uppges

                                                          påbörjas under 2009.

 

                                                          Karachaganak uppskattas har reserver upp till 9 miljarder fat olja och

                                                          dessutom ge 1,3 tcm gas. Fältet står för 20% av Kazakstans produktion. 

                                                          Karachaganak Petroleum har PCA-avtal.

 

 

Gas

Reserver                                          3 tcm (triljoner kubikmeter)

Uppskattade reserver                    5 tcm

Produktion                                      30 bcm (miljarder kubikmeter) under 2006 och väntas producera 35 bcm 2007

                                                          och upp till 50 bcm 2010 och 80 bcm 2015.

 

Konsumtion                                    16 bcm, blev så sent som 2005 exportör av gas

Export                                               24 bcm till Ryssland och via Ryssland till t.ex. Ukraina

Import                                              Ingen uppgift på mängden, men Kazakstan importer gas från Turkmenistan och

                                                          Uzbekistan för att förse södra delarna av landet.

 

Statliga bolag                                  Kazmunaigaz

Internationell närvaro                    Inga uppgifter, men flera är etablerade

Pipelines                                          Ingen för export. Dock är man på god väg att bli klar med en pipeline som skall

                                                          kopplas ihop med det ryska gasnätet.

 

Investeringar                                  Planer finns på en gasledning till Kina. Byggstart planeras till 2008 med en

                                                          kapacitet på 30 bcm/år.

 

 

 

 

 

 

UZBEKISTAN

 

Olja

Reserver                                          595 miljoner fat

Uppskattade reserver                    1,2 miljarder fat

Produktion                                      126 000 fat/dagligen vilket är ca 6,3 miljoner ton

Konsumtion                                    Inga uppgifter

Raffinaderier                                   Bukhara, Fergana, Alty-Arik

Raffinaderikapacitet                       300 000 fat/dagligen

Export                                               Inga uppgifter

Import                                              300 000 ton

Statliga bolag                                  Uzbekneftegaz

Internationell närvaro                    Bl.a. China National Petroleum Corporation (CNPC), National Oil Corporaton

                                                         (Sydkorea), Petronas (Malaysia), Lukoil (Ryssland)

 

Pipelines                                          Inga för export

Hamnar                                            -

Investeringar                                  Ryssland gör genom Lukoil enorma investeringar 1 biljon USD i oljefält vid

                                                         Bukhara/Kiva. I paketet ingår nya pipelines och järnväg

 

Gas

Reserver                                          1,8 tcm (triljoner kubikmeter)

Uppskattade reserver                    6,3 tcm

Produktion                                      60 bcm/år

Konsumtion                                    50 bcm/år

Export                                               13 bcm till Ryssland för 2007. Andra som importerar från Uzbekistan är

                                                          Kazakstan 3,5 bcm, Tadzjikistan och Kirgizistan. Uzbekistan har planer på att

                                                          öka exporten till 30 bcm 2014

 

Import                                             

Statliga bolag                                  Uzbekneftegaz

Internationell närvaro                    Bl.a. Gazprom (Ryssland), China National Petroleum Corporation (CNPC),

                                                          National Oil Corporation (Sydkorea), Petronas (Malaysia)

 

Pipelines                                          - Central Asia Center Pipeline (CAC) som endast kan ta 40 bcm/år

                                                          - Förhandlar med Kina att sälja gas till Kina genom den gasledning som skall gå

                                                             från Turkmenistan till Kina. Även Kazakstan skall bidra med gas till ledningen.

 

Investeringar                                Uzbekistans gasproduktion är underutvecklad, endast 23 % av landets

                                                        gasresurser är exploaterade. Planeras utöka produktionen med 1 tcm till 2020.

                                                        Uzbekneftegaz och Gazprom haringått ett gemensamt projekt att utveckla

                                                        gasfältet Ustyurt vid Aralsjön som de uppskattar utvinna 8 bcm/årligen.

                                                        Uzbekneftegaz och Gazprom utvecklar även Kandim fältet som väntas

                                                        producera 3 bcm/år och väntas stiga till 10 bcm/år 2010. Gasfälten Kandym,

                                                        Khauzak och Shady uppskattas ha 280 bcm och Lukoil äger 90 % av projektet,

                                                        Uzbekneftegaz 10 %. Gazprom har PSA-avtal på 35 år. Kina planerar investera i

                                                        flera av nämnda projekt.

 

 

 

 

llll