Välkommen till 

Caspian Analys

 

Ansvarig utgivare: Jens Westlund, Stockholm

 

Kontakt: info@caspiananalys.se

 

Mobil: 070/438 27 26

 

Läsare är välkomna att lämna artiklar till Caspian Analys för publicering.

Redaktören erhåller sig rätten att avgöra publicering och redigera insänt

material/artiklar. Ta gärna kontakt om du vill lämna synpunkter.

 

Kort om Caspian Analys

Caspian Analys är en privat hemsida som inriktar sig på Mänskliga rättigheter, säkerhetspolitik och energifrågor i regionen kring Kaspiska havet. Särskild fokus läggs vid analys och information om den politiska dragkamp som föreligger om kontroll över vilkas territorium framtida olje- och gasledingar skall dras geografiskt. Huvudaktörerna i detta "The New Great Game" är

USA,  Ryssland och Kina, men även EU. 

 

 

Tillbaka till Startsidan