Tillbaka

Befintliga och planerade olje- och gasledningar (export) från Centralasien och Södra Kaukasien