Caspian Analys

Befintliga och planerade olje- och gasledningar i Södra Kaukasien, se vidare olje-gaslednigar.

 

 

 

 

    

Startsida Register                                                  

Karta över Södra Kaukasus

Befintliga och planerade olje- och gasledningar

 

1. Khashuri - Batumi Oil Pipeline. Klar på 1980-talet ch har en kapacitet på 70 000 fat/dag. Oljan går via järnväg från Baku till Khashuri, varav en del omlastas till oljeledningen och en del fortsätter med tåg till Batumi. Järnvägen har en kapacitet på 120 000 fat/dag.

2. Iran - Armenien Gas Pipeline. Klar 2006 till gränsen över Armenien. En andra sträcka har påbörjats mellan Karajan - Ararat som beräknas vara klar år 2008 med en kapacitet på 2,3 bcm/år. Planeras förlängas till Jerevan.

 

3. Nabucco Gas Pipeline. Gasledning från Erzerum i Turkiet till Österrike. Ledningen planeras ta 30 bcm/år med byggstart 2008/2009.

 

4. White Stream. Gasledning från Georgien under svarta havet till Ukraina vidare till EU. Projektet är relativt ny och har ingen beräknad byggstart. Ledningen planeras ta 32 bcm/år

 

 

BTC, Baku - Tblisi - Ceyhan Oil Pipeline. Klar 2005 och har en kapacitet på 400 000 fat/dag. Beräknas ta 1 miljon fat /dag 2008
BTE, South Caucasus Gas Pipeline. Klar 2006 med en kapacitet på 3,3 bcm/år. Beräknas ta 6,6 bcm/ år 2009
Early OIl Western Route. Klar 1999 med en kapacitet på 220 000 fat/dag.
Northern Oil Route. Klar 1997 med en kapacitet på 90 000 fat/dag.
Makhat Caucasus Gas Pipeline (Makhat i Kazakstan - Baku). Klar 1987 med en kapacitet på 14 bcm/år