Caspian Analys

 

 

 

 

                       Högre upplösning

 

Startsida Register                                                  

Karta över Centralasien och Södra Kaukasus

Påbörjade och planerade olje- och gasledningar

 

1. TAPI Gas Pipeline, Turkmenistan – Afghanistan- Pakistan – Indien. Gasledningen är planerad till 33 bcm/år. Ledningens förverkligande hindras dels av konflikten i Afghanistan och dels förtroendebrist mellan Pakistan och Afghanistan. USA stödjer projektet.

2. CAOP, Central Asia Oil Pipeline, Turkmenistan – Afghanistan – Pakistan (hamnen Gawadar). Kazakstan och Uzbekistan har anmält sitt intresse till delaktighet i ledningen. Projektet ligger i byrålådan då andra projekt prioriteras. USA stödjer projektet.

 

3. IPI Gas Pipeline, Iran – Pakistan – Indien. Gasledningen är planerad till 30 bcm/år och förhandlingar är långt framskridna. USA motarbetar projektet.

 

4. TAGP, Trans Asia Gas Pipeline. Turkmenistan – Kina. Byggstart planeras år 2009 med kapacitet på 30 bcm/år, se vidare

 

5. TCOP, Trans Caspian Oil Pipeline. Turkmenistan – Kazakstan – Baku. Ledningen planeras i sin första fas ta 400 000 fat/dag. Fas två skall ledningen uppgraderas till 1 miljon fat/dag. Ledningen är endast i planeringsstadiet.

 

6. TCGP, Trans Caspian Gas Pipeline, TurkmenistanBaku. Gasledningen planeras ta 30 bcm/år. Gasen är avsedd för den europeiska marknaden och Nabucco-ledningen. USA stödjer projektet.

7. Kazakstan – Turkmenistan – Iran Oil Pipeline (slutdestination Kharg Island i Persiska viken). Oljeledningen planeras i sitt första skeda ta 400 000 fat/dag med ökad kapacitet efter ett par år. Kazakstan har nämnt projektet som prioriterad, ej troligt att den kommer att byggas. Iran stödjer projektet medan USA motarbetar.

8. Nabucco Gas Pipeline. Turkiet – Bulgarien – Rumänien – Ungern – Österrike. Gasledningen planeras ta 30 bcm/år med byggstart 2008 och är EU:s stora energisatsning. USA stödjer projektet.

9. Kazakstan – Kina Gas Pipeline. Byggstart planeras 2008 och beräknas ta 30 bcm/år.

10. White Stream, Georgien – Ukraina –EU Gas Pipeline. Beräknas ta 8 bcm/år i sin första fas med i sin andra fas 32 bcm/år. Gasledningen är relativt ny på energiagendan och har än så länge inte riktigt blivit accepterad.

11. Prikaspiisky Gas Pipeline. Turkmenistan – Kazakstan – Ryssland. Gasledningen planeras ta 10 bcm/år med planerad byggstart 2008. USA stödjer inte projektet.

12. Turkmenistan – Iran – Turkiet Gas Pipeline. Turkiet och Iran har år 2007 gjort ett gemensamt Memorandum of Understanding, MoU, att anlägga två parallella gasledningar bredvid den redan existerande gasledningen East Anatolian Natural Gas Pipeline mellan Tabriz i Iran och Erzerum i Turkiet. I MoU framgår att Turkmenistan skall kunna förse ledningarna med gas.  USA stödjer inte projektet.

 

 

För en mer detaljerad information, se vidare olje- och gasledningar