Caspian Analys

Befintliga och planerade olje- och gasledningar från Ryssland och Södra Kaukasien till Europa och EU, se olje-gaslednigar.

 

 

 

 

    

                                                

Kartregister

Kartrubrik, befintliga och planerade olje- och gasledningar

 

Olje- och gasledningar (export) med fokusering på Centralasien och Södra Kaukasus

Olje- och gasledningar (export) med fokusering på Södra Kaukasus 

Olje - och gasledningar (export) med fokusering på Svarta havet och Turkiet vidare in i EU

Export av olja- och gas från Centralasien till EU, fyra faser

 

 

Olje- och gasledningar (export) i Turkmenistan och Uzbekistan, EIA