Caspian Analys

Befintliga och planerade olje- och gasledningar från Ryssland och Södra Kaukasien till Europa och EU. Se vidare Kartor.

 

 

 

 

    

                                          

Artikelregister

Artikelrubrik

Publicerat
Inför presidentvalet i Turkmenistan februari  2007 

2007-02-08

Det stora spelet om Centralasiens energitillgångar,pdf

2007-08-14
Turkiets strategiska roll för EU:s energiförsörjning

2007-08-22

Turkiet utmanar stormaktsintressen i Centralasien

2007-09-06

Caspian Sea Summit, Teheran, Kampen om energin 

2007-11-09

Alliansen som driver på EU:s Centralasienstrategi

2007-11-16

Gasledningsprojektet South Stream 2008-02-01
Det stora spelet hårdnar när Turkmenistan talar 2008-06-11
Turkmenistan öppnar sig 2008-09-30
Forskningsöversikt, Turkmenistans utrikespolitik 2011-01-25
Rapport från Turkmenistan, april 2011 2011-10-24
Reportage:Turkmenistan år 20, april 2011, pdf 2012-06-28

Recension av Sebastien Peyrouse: Turkmenistan: Strategies of Power, Dilemmas of Development, pdf

2012-08-05

Nytt Partnerskap- och samarbetsavtal (PSA) mellan Europeiska unionen och Turkmenistan förhandlas där EU:s värderingar om mänskligar rättigheter och demokrati kan förlora i värde, pdf

2013-01-27
Nationalskapande. Den Seldjukiska åttakantiga stjärnan har fått en central roll i det självständiga Turkmenistans självbild och nationalbygget. Stjärnan finns i Sultan Sanjars Mausoleum i Merv,pdf 2013-03-08